daRostim Conferenses 2005 - 2015

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 


                                               

«BIOTECHNOLOGY FOR AGROCULTURE PRODUCTION AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION»

07-10 September 2016
Odessa, Ukraine

ПРОГРАМНИЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Іваниця Володимир Олексійович  - голова, доктор біологічних наук, професор, проректор Одеського національного університету імені  І.І.Мечникова (Одеса, Україна);
Підгорський Валентин Степанович – співголова, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (Київ, Україна);

Члени програмного комитету:  

Вінніков Альберт Іванович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна);
Волкогон Віталій Васильович - доктор біологічних наук, професор, директор Інституту  сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва (Чернігів, Україна);
Галкін Борис Миколайович - доктор біологічних наук, професор, директор Біотехнологічного центру Одеського національного університету імені  І.І.Мечникова (Одеса, Україна);
Гнатуш Світлана Олексіївна - кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна);
Іутинська Галина Олександрівна - член-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор, заступник директора Інституту мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАНУ (Київ, Україна);
Курдиш Іван Кирилович - доктор біологічних наук, професор, зав. відділом Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України (Київ, Україна);
Новик Вольфганг - співголова, професор, доктор природничих наук, директор Інституту прикладної біотехнології daRostim, (Ліхтенштайн, Німеччина);
Новіков Володимир Павлович - доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна);
Патика Микола Володимирович - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біотехнології Національного університету біоресурсів і природокористування (Київ, Україна);
Пироговська Галина Володимирівна - доктор сільськогосподарських наук, професор, РУП «Інститут ґрунтознавства та агрохімії» (Мінськ, Білорусь);
Пономаренко Сергій Платонович - доктор біологічних наук, директор Міжнародного науково-технологічного центру  «Агробіотех» (Київ, Україна);
Філіппова Тетяна Олегівна - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна);
Хуршкайнен Тетяна Володимирівна - доктор хімічних наук, Інститут хімії Комі НЦ УрВ РАН (Сиктивкар, Росія);
Ninnemann Horst - доктор, директор досліджень і розробок, Novihum Technologies GmbH (Дрезден, Німеччина);
Sorge Reinhard - директор з проектування і виробництва систем, Novihum Technologies GmbH (Дрезден, Німеччина).


Odessa I.I.Mechnikov National University-2016