daRostim Conferenses 2005 - 2015

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 


                                               
      

UKR
ENG
RUS

          


РЕГЛАМЕНТ ТА ТЕМАТИКА
ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ
КОНТАКТИ
ПРОЖИВАННЯ
ОПЛАТА УЧАСТІ
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
ПАРТНЕРИ
ON-LINE РЕЄСТРАЦІЯ
FORM TALK DOWNLOAD
УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
СТАТТІ З АНОТАЦІЯМИ
 

«БІОТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАХИСТУ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»

07-10 вересня 2016
Одеса, Україна

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна
Інститут прикладної біотехнології, Німеччина
Товариство мікробіологів України
Спілка біологів та біотехнологів Одеси, Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у конференції daRostim, яка відбудеться з 7 по 10 вересня  2016 р. в  Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (Французьский бульвар 24/26). У рамках конференції пройде спеціалізована виставка  та конкурс робіт молодих учених (до 35 років) та семінар "Горизонт 2020 для підтримки біотехнологічних досліджень та розробок".

До початку конференції буде опубліковано збірник матеріалів. Повні тексти найбільш важливих доповідей після відбору оргкомітетом та редколегією після експертизи будуть опубліковані в науковому журналі «Мікробіологія та біотехнологія». 

Робочі мови конференції українська, англійська, російська. Презентації до доповіді подаються англійською мовою.


РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Програма конференції складатиметься з пленарних, секційних і стендових доповідей, прес-конференції, а також демонстрації і обговорення виставкових експонатів. Пленарна доповідь - до 30 хв., секційна доповідь – до 15 хв.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Мікроорганізми та їх роль в природних екосистемах
 2. Взаємовідносини мікроорганізмів та рослин
 3. Біотехнології в аграрному виробництві
 4. Біотехнології для захисту природного середовища
 5. Біотехнології у вирішенні проблем палива та енергетики
 6. Мікробні препарати для захисту та стимуляції росту рослин
 7. Біотехнології для підвищення родючості та якості ґрунту
 8. Біогеотехнології утилізації та знешкодження промислових відходів
 9. Біотехнології у вирішенні проблем ремедіації природного середовища
 10. Фітопатогени та їх діагностика
 11. Природні та штучні сполуки як регулятори росту та захисту рослин 
 12. Проблеми біоетики та біобезпеки в біотехнології

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ  ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Кінцевий термін подання доповідей – 15 липня 2016 р.

Матеріали рекомендується відправляти заповнивши "Form Talk" (Word-документ) на електронну адресу e-mail: bioconf2016@onu.edu.ua

Матеріали для публікації, включно з рисунками та таблицями, не повинні перевищувати 2 сторінок (Times New Roman, 12 пт, міжстрічковий інтервал 1,0, вирівнювання по ширині, документ Microsoft Word 6.0 та вище). Поля - 20 мм.

Назва: друкується по центру великими літерами напівжирнім шрифтом. Інформація про авторів: прізвища і ініціали  авторів  рядковими літерами напівжирнім шрифтом (прізвища і ініціали  доповідачів підкреслюються) друкуються до назви доповіді з вказанням організації, міста, країни. Інформація про  авторів з різних організацій вказується окремим рядком.

Приклад:

Пономаренко С.П.1, Новік Вольфганг2
1ДПМНТЦ "Агробіотех" НАН і МОН України, Київ, Україна
2daRostim - приватний інститут прикладної біотехнології, Глаухау, Німеччина

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО
ПРОЕКТУ RADOSTIM ЩОДО СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТУ
«PHYTOHUMIN 5050R»

Структура матеріалів доповіді: коротка анотація (курсивом), вступ, мета, матеріали і методи, результати, висновки, список літератури. Таблиці та рисунки розміщуються по тексту. Рисунки також окремо додаються у вигляді  графічних файлів з  300 dpi в форматах .tif, .jpg, .pcx, .bmp,.

До матеріалів обов'язково додається анотація  англійською (не более 10 строк).


ЗАЯВА НА УЧАСТЬ

Заявку на участь просимо надіслати до 1 липня 2016 р

Зареєструватися можна за допомогою он-лайн-Реєстрації, або відправити заявку на електронну адресу e-mail: bioconf2016@onu.edu.ua.

У ній указати:
- П.І.Б.
- Дата народження
- Наукова ступінь, звання
- Місце роботи, посада
- Адреса (вул. № д., місто, країна, індекс)
- Телефон
- е-mail
- Назва доповіді
- Секція
- Форма доповіді (усний, стендовий)
- Необхідність в поселенні
- Форма участі (очна, заочна)


КОНТАКТИ

В Україні:
Блайда Ірина Андріївна, вчений секретар конференції, к.т.н., завідувач лабораторією, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна
тел.: +38(048) 746-61-02; +38(050) 392-35-29;
e-mail: bioconf2016@onu.edu.ua

В Німеччині:
Клебанова Валентина Володимирівна, вчений секретар конференції, менеджер проектів і програм з трансферу технологій, освіти і науки, Інститут прикладної біотехнології, Німеччина
тел.:  (+ 49)  34343 189 16, факс: (+ 49) 3222 690 99 08,
e-mail: vklebanova_daRostim@t-online.de

Уся інформація  конференції розміщена на сайтах:

http://bioconf2016.onu.edu.ua
http://darostim-conference.info


 

ПРОЖИВАННЯ УЧАСНИКІВ У ГОТЕЛІ «ВІКТОРІЯ»


ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для учасників з України і країн СНД  в гривнах в еквіваленті 15 €, для молодих учених (віком до 35 років) – 7,5 €, заочна участь – 7,5 € за одні матеріали доповіді. 

Для учасників з країн дальнього зарубіжжя оплата участі в конференції відповідає 250 €, для молодих учених (віком до 35 років) – 125 €, заочна участь – 50 € за одні матеріали доповіді.   

Реквізити для оплати:
Банківські реквізити для переказу у гривні:
ГО «Спілка біологів і  біотехнологів Одеси»     
Банк: Філія Южного ГРУ ПАТ  КБ Приватбанк
м. Одеса
р/р 26007060307205   
ЄДРПОУ   35357166 
МФО 328704 

Прохання обовязково зазначити "bioconf2016 та прізвище учасника"!

Банківські реквізити для переказу у євро:
PABLIK ORGANIZATION «ODESSA SOCIETY OF BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGISTS»
Рахунок компанії в банку/The bank account of the company 26004054412239
Найменування банку/Name of the bank Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine
SWIFT Code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X IBAN
Code  UA643287040000026004054412239

Банки-кореспонденти/correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 100-947012110
SWIFT Code банку-корреспондента/ SWIFT-code of the correspondent bank  DEUTDEFF
Банк-корреспондент/ correspondent bank DEUTSCHE BANK AG,Frankfurt, Germany

або

Рахунок у банку-кореспондента/Account in the correspondent bank 400886700401
SWIFT Code банку- корреспондента/SWIFT-code of the correspondent bank  COBADEFF
Банк-кореспондент/correspondent bank Commerzbank AG,Frankfurt am Main, Germany


 Odessa I.I.Mechnikov National University-2016